Hur går behandling av muskelreumatism till?

Funderar du på vad muskelreumatism är och kanske du även ställt dig frågan hur går behandling av muskelreumatism till? Dessa två saker är vad vi ska reda ut i denna text. Muskelreumatism kallas också polymyalgia reumatika och det är ett tillstånd som orsakar smärta, stelhet och inflammation i musklerna runt axlar, nacke och höfter.

Huvudsymptomet är muskelstelhet på morgonen som varar längre än 45 minuter. Det kan också orsaka andra symtom, inklusive:

  • hög temperatur (feber) och svettning
  • extrem trötthet (trötthet)
  • aptitlöshet
  • viktminskning
  • depression

Om du har smärta och stelhet som varar längre än en vecka bör du träffa din läkare så att orsaken kan utredas.

Att diagnostisera muskelreumatism kan vara svårt eftersom symtomen liknar de vid många andra tillstånd, inklusive reumatoid artrit. Dessa tillstånd kommer att behöva uteslutas muskelreumatism diagnostiseras.

Vad orsakar muskelreumatism?

Orsaken till muskelreumatism är okänd, men en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer tros vara orsaken.

Muskelreumatism är åldersrelaterad. De flesta som får diagnosen tillståndet är över 70. Det är extremt sällsynt hos personer yngre än 50. Det är också vanligare hos kvinnor än män.

Behandling av muskelreumatism

Den huvudsakliga behandlingen för muskelreumatism är en kortisonbehandling. Det i tablettform. Detta gör att inflammationen i kroppen minskar.

Du kommer initialt att ordineras en hög dos av kortison, som kommer att minska gradvis över tiden.

De flesta personer med muskelreumatism kommer att behöva ta en långvarig behandling med kortison (som varar 18 månader till två år) för att förhindra att deras symtom återkommer.

Du kan även testa att göra en behandling via en fasciaklinik, då det gör att din kropp kan komma i balans samt att flödet i kroppen kommer igång på ett bra sätt.

Det är viktigt att veta att en långvarig användning av kortison, det kan ge biverkningar. En av dessa är benskörhet. Därför brukar en behandling alltid utformas efter dig som individ. Det så att du kan dra nytta av den goda effekten, men att den även ser till att minska risken att du drabbas av biverkningar. Ibland kan man även få läkemedel som förebygger benskörhet.

När det gäller dina smärtor, så kan detta behandlas med hjälp av bland annat smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel.

Vad kan jag göra själv?

Om du har fått diagnosen med denna sjukdom så finns det en del saker du kan testa att göra på egen hand för att lindra dina symtom. Som vid del allra flesta sjukdomar, inte minst de inflammatoriska så kan det vara en god idé att du försöker leva så hälsosamt som du bara kan. Man brukar rekommendera träning samt bra mat så som frukt, grönsaker, fullkornsprodukter. Just att utföra fysisk aktivitet kan vara bra. Det eftersom att rörelse i sig, det är ju bra för muskler, skelett och hela kroppen. Du kan även testa att ta kontakt med en fysioterapeut för att få ett program som är individuellt anpassat efter just dig.

Du kan även ta hjälp av en arbetsterapeut för att få en del hjälpmedel som kan underlätta din vardag.