1177 barn

Vård och stöd för barn – 1177

Under sitt första halvår är barnet helt beroende av dig, och utvecklas tillsammans med dig och andra som finns nära. Barnet lär sig använda sina sinnen och …

Gör ditt barns vårdärenden via nätet – 1177

När barnet fyller 18 år är hen myndig och ses inte längre som ett barn. Samhället och vården utgår från att en vuxen själv tar ansvar för sin ekonomi, hälsa och …

Du som är vårdnadshavare kan bland annat boka läkarbesök åt barnet genom att logga in på 1177.se. Det här kan du göra fram till att barnet fyller 13 år. Därefter behöver barnet logga in själv för att göra sina vårdärenden.

Barn & gravid – 1177

Alla har hemligheter. Om en hemlighet gör dig glad och pirrig är det bra. Men om din hemlighet gör dig ledsen eller orolig ska du inte behöva vara ensam med …

Att ta hand om barn – 1177

Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården – 1177

Barnets utveckling – 1177

Vanliga besvär och sjukdomar hos barn – 1177

För dig som är barn eller ung – 1177

1177.se – när ditt barn blir 13 år – Habilitering & Hälsa

1177.se – när ditt barn blir 13 år

När ditt barn fyller 13 år ändras möjligheterna att göra vårdärenden för dig som är vårdnadshavare. Här sammanfattar vi de förändringar som sker vid 13, 16 och 18 års ålder.

1177 / För barn – YouTube

Keywords: 1177 barn, 1177 barn över 13 år